Je lepší právním problémům předcházet a minimalizovat riziko

Motto advokátky Mgr. Denisy Belošovičové, LL.M. „Je lepší právním problémům předcházet a minimalizovat riziko“ vyzdvihuje důležitost prevence právních problémů před jejich vznikem a snahu minimalizovat rizika, která by mohla vést k právním sporům. Místo jejích řešení, když už nastanou, je lepší investovat čas a úsilí do jejich předcházení. Právní prevence ušetří mnoho nepříjemností, času a peněz spojených s právními bitvami. Vede k zachování stabilního a ziskového podnikání.

O advokátce

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. založila advokátní kancelář v roce 2005 a od té doby nepřetržitě poskytuje právní služby spokojeným a úspěšným klientům. 

Klade velký důraz na dlouhodobé partnerství s klienty a vzájemnou důvěru. Může tak poskytovat  právní služby na vysoké odborné úrovni, které vycházejí z jejích znalostí podnikání, potřeb a cílů klientů a upozornit je na novou právní regulaci související s jejich podnikáním či riziko, které jim hrozí.  

Specializuje se na poskytování komplexních právních služeb společnostem, které se zaměřují na informační technologie (IT), umělou inteligenci, výrobu a služby. Poskytuje klientům právní služby na vysoké odborné úrovni v různých oblastech práva. Předvídá potenciální právní a regulační rizika a aktivně je pomáhá řešit, čímž chrání jejich inovace a obchodní zájmy. 

Master of Laws

Okolo roku 2019 se advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. začala více zajímat o novou a dynamicky se rozvíjející oblast práva, kterou je právo informačních a komunikačních technologií. Na konci roku 2023 úspěšně ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo informačních a komunikačních technologií a získala mezinárodně uznávaný titul Master of Laws, ve zkratce LL.M.

Umělá inteligence

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. se již několik let zajímá o umělou inteligenci a její právní regulaci. Proto závěrečnou práci studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo informačních a komunikačních technologií napsala na téma „Právní postavení umělé inteligence a odpovědnost za jednání umělé inteligence“. Za významný posun v právní regulaci této technologické oblasti považuje skutečnost, že dne 14. března 2024 Evropský parlament schválil Akt o umělé inteligenci, který bude platit na území celé Evropské unie a je nezbytné se na něj připravit i po právní stránce.

Největším přínosem právních služeb poskytovaných advokátkou Mgr. Denisou Belošovičovou, LL.M. je, že rozumí specifikům technologického sektoru a obchodu a proto může klientům odborně poradit v oblastech, jako je obchodní právo, nekalá soutěž, právo duševního vlastnictví, softwarové právo, právo e-commerce, právo kybernetické bezpečnosti, ochrana osobních údajů, umělá inteligence a evropské a mezinárodní právo. Také poskytuje strategické poradenství a inovativní přístupy v oblasti práva, které pomáhají společnostem růst a adaptovat se na měnící se tržní a regulační prostředí.

Prioritou advokátky je dosažení dohody tak, aby všichni byli spokojeni a úspěšní v tom, co dělají a nemuseli právní spory řešit u soudu. Soudní řízení je obvykle dlouhé a drahé a čas strávený u soudu jde zcela jistě využít lépe a efektivněji. Toto symbolizují spojené ruce v jejím logu.

právní služby poskytované advokátkou

 

Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M.

advokátka

 

sídlo: Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava

mobil: +420 605 500 632

email: denisa@belosovicova.cz

ID datové schránky: uwjhzdt

webové stránky: belosovicova.cz 

© Advokátka Denisa Belošovičová. All Rights Reserved.