Je lepší právním problémům předcházet a minimalizovat riziko

Motto advokátky Mgr. Denisy Belošovičové, LL.M., zdůrazňuje klíčovou roli prevence právních problémů a minimalizace rizik. Místo složitého řešení právních sporů, které již nastaly, je mnohem výhodnější investovat čas a úsilí do jejich předcházení.

PROČ JE PRÁVNÍ PREVENCE TAK DŮLEŽITÁ?

 •  
 • Prevence právních problémů znamená méně času stráveného v soudních síních a nižší náklady na právní služby, což znamená úsporu času a peněz.
 • Minimalizace právních rizik vede k stabilitě a ziskovému podnikání. 
 • Právní prevence znamená méně nepříjemností a stresu spojeným s právními bitvami a zajistí klidnou budoucnost bez zbytečných právních problémů.

O advokátce

Od roku 2005 poskytuje advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. špičkové právní služby spokojeným a úspěšným klientům. Zaměřuje se na dlouhodobá partnerství založená na důvěře, což jí umožňuje porozumět specifickým potřebám a cílům každého klienta.

Proč si vybrat právě Mgr. Denisu Belošovičovou, LL.M.?

 • Osobní přístup a důvěra: Dlouhodobé partnerství umožňuje poskytovat služby na vysoké odborné úrovni, přizpůsobené vašim podnikatelským potřebám.
 • Proaktivní právní poradenství: Upozorní vás na novou právní regulaci a potenciální rizika, čímž předejde vzniku právních problémů.
 • Efektivní řešení sporů: Prioritou je dosažení dohody mimo soudní síň, což šetří čas i peníze. Spojené ruce v jejím logu symbolizují spolupráci a harmonii.

Vyhněte se dlouhým a nákladným soudním řízením a zaměřte se na to, co umíte nejlépe. S Mgr. Denisou Belošovičovou, LL.M., budete mít jistotu, že vaše právní záležitosti jsou v těch nejlepších rukou.

Největší přínos právních služeb poskytovaných Mgr. Denisou Belošovičovou, LL.M. spočívá v jejím hlubokém porozumění specifikům technologického sektoru a obchodního prostředí. Díky svým odborným znalostem a zkušenostem může klientům nabídnout pomoc s právními aspekty obchodních transakcí a smluv, s online obchodem, s ochranou před neetickými obchodními praktikami, s ochranou inovací a tvůrčí práce, s právní podporou v oblasti vývoje a licencování softwaru, s ochranou dat a systémů, s ochranu osobních údajů, s vytvořením právního rámce pro projekty s umělou inteligencí či právní pomoc týkající se evropského a mezinárodního práva.

Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. se specializuje na komplexní právní služby pro společnosti zaměřené na informační technologie (IT), umělou inteligenci, výrobu a služby. Předvídá potenciální právní a regulační rizika a aktivně pomáhá klientům je řešit, čímž chrání jejich inovace a obchodní zájmy.

Proč si vybrat advokátku Mgr. Denisu Belošovičovou, LL.M.?

 • Odbornost v technologickém sektoru. Znalosti a zkušenosti v oblasti IT, AI a e-commerce.
 • Strategické poradenství. Inovativní přístupy, které podporují růst a adaptaci na měnící se tržní a regulační prostředí.
 • Proaktivní přístup. Předvídání a řešení právních rizik dříve, než se stanou problémem.

Kontaktujte advokátku ještě dnes a zajistěte si právní podporu, která ochrání a podpoří váš podnik v dynamickém technologickém světě.

Master of Laws

Expertka na právo informačních a komunikačních technologií.

V roce 2019 se advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. rozhodla zaměřit svou odbornou činnost na rychle se rozvíjející oblast práva informačních a komunikačních technologií. Její zájem a odhodlání ji dovedli až k úspěšnému ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na konci roku 2023 získala mezinárodně uznávaný titul Master of Laws (LL.M.) v oboru Právo informačních a komunikačních technologií. 

Proč si vybrat Mgr. Denisu Belošovičovou, LL.M.?

 • Aktuální odborné právní znalosti. Díky nedávno získanému titulu LL.M. má vynikající a aktuální znalosti v oblasti práva informačních a komunikačních technologií.
 • Mezinárodní uznání. Titul LL.M. zajišťuje vysoký standard a kvalitu právních služeb s mezinárodní platností.

Umělá inteligence

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. se již několik let intenzivně věnuje studiu a právní regulaci umělé inteligence (Artificial intelligence – AI). V rámci svého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně napsala závěrečnou práci na téma „Právní postavení umělé inteligence a odpovědnost za jednání umělé inteligence“. Tato práce se zabývala klíčovými právními otázkami, které jsou nezbytné pro porozumění a správnou regulaci umělé inteligence.

Dne 14. března 2024 Evropský parlament schválil Akt o umělé inteligenci (Artificial Intelligence Act), který zavádí jednotný právní rámec pro využívání umělé inteligence na území celé Evropské unie. Přináší řadu důležitých změn a požadavků, na které je nutné reagovat.

Připravte se na budoucnost s Mgr. Denisou Belošovičovou, LL.M. Je připravena pomoct s přípravou na novou právní realitu, kterou Akt o umělé inteligenci přináší. Díky jejímu hlubokému porozumění této oblasti vám může nabídnout:

 • Právní poradenství v oblasti AI. Pomůže vám zajistit, že vaše AI systémy splňují nové právní požadavky.
 • Compliance audit. Provede důkladný audit vašich AI technologií, aby byly v souladu s Aktem o umělé inteligenci.
 • Strategické poradenství. Poskytne vám strategické rady, jak se přizpůsobit novým regulacím a využít je ve prospěch vašeho podnikání.

S Mgr. Denisou Belošovičovou, LL.M. získáte partnera, který vás provede právními nástrahami a zajistí, že vaše AI technologie budou nejen inovativní, ale také plně v souladu s novými právními předpisy.

právní služby poskytované advokátkou

 

Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M.

advokátka

 

sídlo: Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava

mobil: +420 605 500 632

email: denisa@belosovicova.cz

ID datové schránky: uwjhzdt

webové stránky: belosovicova.cz 

© Advokátka Denisa Belošovičová. All Rights Reserved.