Je lepší právním problémům předcházet a minimalizovat riziko

Motto advokátky Mgr. Denisy Belošovičové, LL.M. vyjadřuje, že je lepší vyhýbat se právním problémům tak, že budete předem informováni o nové právní úpravě či regulaci týkající se vašeho podnikání a budete na ni připraveni, když začne platit. Nepřekvapí vás kontrola z úřadu a nebude vám hrozit pokuta. 

Prevence právních problémů je významná také ve smluvních vztazích mezi obchodními partnery. Je lepší na začátku investovat do kvalitní smlouvy, která vám zajistí právní jistotu, než řešit problém, který vznikne, protože smlouva nebyla dobrá a co nejvíc nechránila vaše zájmy. Vzory smluv stažené z internetu, na kterých není uveden autor, jsou neštěstí. Obvykle jsou levnější jako smlouva na míru napsaná právníkem, ale v konečném důsledku může být mnohem dražší, jelikož v ní nejsou řešeny všechny právní rizika. 

Právní prevence znamená úsporu peněz a času při řešení právních problémů a vede ke stabilitě a ziskovému podnikání. 

19 let advokátní praxe

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. poskytuje právní služby na vysoké odborné úrovni již od roku 2005. Její klienti jsou spokojení a úspěšní v tom, co dělají. Klade velký důraz na vzájemnou důvěru, osobní přístup a dlouhodobé vztahy. Zná své klienty a specifika jejich podnikání, což ji umožňuje předem je upozornit na novou právní úpravu a z ní vyplývající povinnosti. Také je varuje před rizikem, které jim může hrozit. 

Sleduje právní prostředí v České republice, v Evropské unii a také na Slovensku. Navštěvuje různé právnické konference a semináře, aby neustále zvyšovala svou odbornost a právnické dovednosti. 

Spojené ruce v logu advokátky symbolizují smírné řešení sporů a konfliktů. Její prioritou je dospět k dohodě o sporných otázkách, která bude vést k prosperitě jejích klientů. Soudní spory trvají i několik let, jsou drahé a vedou k nejistotě v podnikání. Proto je lepší, vyhýbat se jim a věnovat se důležitějším věcem. 

Největší přínos právních služeb poskytovaných advokátkou Mgr. Denisou Belošovičovou. LL.M. spočívá v tom, že dobře rozumí novým technologiím a obchodu a má zkušenosti. Komunikační a vyjednávací schopnosti má na vysoké úrovni i proto, že je advokátkou od roku 2005 a od té doby se zúčastnila velkého počtu jednání, u kterých bylo uzavřeno mnoho dohod. Své klienty zastupovala i v soudních řízeních, kde nakonec došlo k uzavření soudního smíru. Z praxe ví, že nakonec je pro strany dohoda výhodnější, než vést několikaletý nákladný soudní spor, i když někdy musí ustoupit ze svých požadavků.

Advokátka se specializuje na komplexní právní služby pro společnosti zaměřené na informační technologie, umělou inteligenci, výrobu a prodej. Předvídá potenciální právní a regulační rizika a aktivně pomáhá klientům je řešit, čímž chrání jejich inovace a obchodní zájmy.

Master of Laws

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. měla k novým technologiím vždy blízko a v roce 2019 se začala více zajímat o jejich právní regulaci. V prosinci roku 2023 úspěšné ukončila studium Práva informačních a komunikačních technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a získala tak mezinárodně uznávaný titul Master of Laws (LL.M.). 

Má rozsáhlé odborné vědomosti týkající se rychle se rozvíjejícího a velice aktuálního Práva informačních a komunikačních technologií. Zajímá se o umělou inteligenci z pohledu práva a zejména o právní problematiku odpovědnosti za jednání umělé inteligence. 

Umělá inteligence

Dne 14. března 2024 Evropský parlament schválil Akt o umělé inteligenci (Artificial Intelligence Act – AI Act), který zavádí jednotný právní rámec pro využívání umělé inteligence na území celé Evropské unie. Přináší řadu důležitých změn a požadavků, na které bude nutné reagovat a připravit se na ně. 

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. se dlouhodobě zajímá o umělou inteligenci a závěrečnou práci jejího studia práva informačních a komunikačních technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně napsala na téma „Právní postavení umělé inteligence a odpovědnost za jednání umělé inteligence“. Tato práce se zabývá tím, co to vlastně je umělá inteligence, jak funguje, kde se využívá a její právní regulací v rámci platné právní úpravy. Akt o umělé inteligenci je nový prvek týkající se její právní regulace a zcela výjimečný s ohledem na jeho obsah a působnost. 

Advokátka vám pomůže provést právní audit umělé inteligence, která je implementována ve vašich výrobcích či zařízeních, které používáte, nebo kterou poskytujete svým klientům. Poradí Vám se zavedením Aktu o umělé inteligenci tak, aby jste splnili všechny nové právní požadavky. 

právní služby poskytované advokátkou

 

Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M.

advokátka

 

sídlo: Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava

mobil: +420 605 500 632

email: denisa@belosovicova.cz

ID datové schránky: uwjhzdt

webové stránky: belosovicova.cz 

© Advokátka Denisa Belošovičová. All Rights Reserved.