korporátní právo

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. poskytuje právní služby v oblasti korporátního práva.  Obchodními korporacemi jsou společnosti a družstva. Pomáhá se založením společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost) nebo družstva, se změnami v jejich struktuře či předmětu činnosti, s fúzí, s rozdělením, s tvorbou holdingové struktury či s likvidací. Podle konkrétních požadavků připraví smlouvu mezi společníky (Shareholders‘ Agreement – SHA) či program participace zaměstnanců na společnosti (Employee Stock Ownership Plan – ESOP), který je vhodným nástrojem pro zvýšení angažovanosti a loajality zaměstnanců a je použitelný zejména pro startupy.