Předpisy o advokacii

Mezi nejdůležitější předpisy upravující činnost advokátů a poskytování právních služeb patří:

  • zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii,
  • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb. o o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),
  • usnesení představenstva České advokátní komoryč. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex).

Uvedené předpisy o advokacii jsou k dispozici na webových stránkách České advokátní komory – https://www.cak.cz/legislativa

V Ostravě dne 4.4.2024