Přednášková činnost

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. se zabývá přednáškovou činností pro různé skupiny posluchačů, kteří mají zájem získávat právní vědomosti a zdokonalovat se v právu. Obsahem těchto přednášek může být kterákoliv z oblastí práva, kterou se zabývá dle konkrétních požadavků a profesionálního zaměření posluchačů.