Vzdělání a profesní kariéra

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. ukončila v roce 1997 studium práva na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a v roce 2001 Univerzita Karlova v Praze vydala osvědčení o uznání jejího vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (nostrifikace) v České republice.

Po ukončení vysokoškolského studia pracovala jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Žilině a poté od roku 2000 jako právnička v Moravia Bance a.s. v likvidaci a v konkursu, IČO: 45192855, se sídlem Palackého 133, Místek, 738 01 Frýdek-Místek. 

Od 1.2.2005 působí jako samostatná advokátka zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory

V prosinci 2023 úspěšně ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně specializující se na Právo informačních a komunikačních technologií a získala tak mezinárodně uznávaný titul Master of Laws (zkratka  LL.M.). 

V Ostravě dne 4.4.2024