Smluvní právo

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. poskytuje klientům klíčovou podporu pro bezproblémový průběh obchodních transakcí tím, že připraví odpovídající a bezpečnou smlouvu, která bude chránit jejich práva a zájmy a pokud nastanou problémy zabezpečí, že jim vznikne co nejmenší újma nebo žádná. Dobrá smlouva slouží k prevenci a minimalizaci rizika. Advokátka se rovněž účastní vyjednávání s druhou stranou o smluvních podmínkách, aby byly co nejvýhodnější pro klienta. Také provádí právní analýzu již uzavřených smluv, upozorňuje na jejich rizika a navrhuje jejích změny či doplnění.