Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a aplikace GDPR (General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v praxi, jsou klíčové pro všechny společnosti, které zpracovávají osobní údaje zaměstnanců, zákazníků nebo jiných fyzických osob. 

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. pomáhá klientům provést důkladné posouzení způsobu zpracování osobních údajů a opatření, kterými je zabezpečena jejich ochrana, aby bylo možné zjistit, zda jsou zavedené procesy a praxe v souladu s GDPR. V případě zjištění nedostatků, navrhne řešení a způsob, jak správně osobní údaje zpracovávat. Zavedením postupů zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s GDPR, se společnost vyhne problémům a případnému uložení vysoké pokuty, která může být pro společnost i likvidační. Advokátka také školí zaměstnance klientů, kteří pracují s osobními údaji, o zásadách  jejich zpracování, čímž se rovněž minimalizuje riziko uložení pokuty.