Nekalá soutěž

Nekalá soutěž je stav, kdy soutěžitel v hospodářském styku jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže a toto jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Nekalá soutěž je zakázána. Mezi nekalou soutěž patří zejména klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, dotěrné obtěžování a porušení obchodního tajemství.

V oblasti nekalé soutěže advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. pomáhá klientům chránit jejich podnikání před nekalými praktikami v tržním prostředí. Také jim radí, jak se takovým praktikám vyhnout, což může zahrnovat vytvoření interních pravidel pro reklamu, marketing, nebo ochranu obchodního tajemství. 

Advokátka klientům nabízí komplexní služby v oblasti prevence, ochrany a řešení sporů souvisejících s nekalou soutěží, čímž pomáhá chránit jejich podnikání a podporovat zásady férové a čestné soutěže na trhu.