Informace pro spotřebitele

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. poskytuje právní služby klientům – spotřebitelům.

Podle § 419 zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Práva a povinnosti spotřebitele jsou upravené v zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a v zákoně č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi advokátkou Mgr. Denisou Belošovičovou, LL.M. a klientem – spotřebitelem, je příslušná Česká advokátní komora, sídlo: Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, ID datové schránky: n69admd.

Advokátka poskytuje právní služby za úplatu (odměnu), která je uvedena v Ceníku.

V Ostravě dne 4.4.2024