Právo informačních a komunikačních technologií

Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology – ICT) obecně zahrnují technologie, systémy, aktivity a procesy, které umožňují vznik, elektronické zobrazování, zpracování, skladování a přenos informací a dat. 

Právo informačních a komunikačních technologií (právo ICT) se zabývá právními aspekty, které vznikají v souvislosti s vývojem a používáním informačních a komunikačních technologií. Zahrnuje několik oblastí práva, mezi které patří zejména softwarové právo, právo e-commerce, doménové právo, právo kybernetické bezpečnosti, telekomunikační právo, právo ochrany soukromí a osobních údajů v digitálním prostředí, právní ochrana databází, NFT a kryptoměny. 

Právo ICT je dynamický obor práva, který se neustále vyvíjí a adaptuje v reakci na pokroky a inovace v oblasti informačních technologií (IT). Proto vyžaduje pravidelné aktualizace, které odpovídají změnám v IT sektoru. 

V této oblasti je velice aktivní Evropská unie. Bylo přijato několik nařízení a směrnic, které regulují digitální trhy (Digital Markets Act – DMA), digitální služby (Digital Service Act – DSA), kybernetickou bezpečnost (Network and Information Systems – NIS2), kryptoaktiva (Markets in Crypto-Assets – MiCA) a další. Mezi nejvýznamnější právní normy přijaté v poslední době Evropským parlamentem patří Akt o umělé inteligenci, který upravuje používání umělé inteligence na území Evropské unie.

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. klientům poskytuje profesionální a vysoce odbornou pomoc ve všech oblastech práva informačních a komunikačních technologií. Provádí právní analýzy, připravuje smlouvy, upozorňuje na rizika, navrhuje změny, nebo řeší spory, které již vznikly.