Umělá inteligence

Jednotná definice umělé inteligence (Artificial Intelligence – AI) neexistuje, ale lze ji chápat jako počítačový program, který je schopný napodobit lidské myšlení, inteligentní chování a sám se učit a zdokonalovat. 

V kontextu vývoje umělé inteligence a jejího využití se objevují otázky související s právním postavením umělé inteligence a právní odpovědností za jednání umělé inteligence. Je nutné zabývat se tím, kdo je odpovědný za škodu nebo jinou újmu způsobenou umělou inteligencí a kdo je povinen ji nahradit. Je odpovědný programátor, výrobce, uživatel nebo umělá inteligence? Důležité jsou i právní problémy či otázky, které vznikají v oblasti práva duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů ve spojitosti s umělou inteligencí.

Za nejvýznamnější událost v oblasti právní regulaci umělé inteligence lze nepochybně považovat skutečnost, že dne 14. března 2024 Evropský parlament schválil Akt o umělé inteligenci, který bude platit na území celé Evropské unie. 

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. pomáhá klientům odpovědět na otázky a vyřešit právní problémy, které vznikají v souvislosti s umělou inteligencí a připravit se na její právní regulaci podle Aktu o umělé inteligenci.