ceník

Advokátka Mgr. Denisa Belošovičová, LL.M. poskytuje právní služby za úplatu (odměnu), jejíž výše je určena takto:

  1. 2 000,- Kč za každou i započatou hodinu poskytování právní služby s tím, že minimální výše odměny advokátky za vypracování jakékoliv smlouvy je 8 000,- Kč,
  2. paušální měsíční odměna na základě individuálně uzavřené smlouvy o poskytování právní služby s tím, že minimální výše paušální měsíční odměny advokátky je 16 000,- Kč.

Odměnu za poskytnuté právní služby je možné zaplatit bezhotovostním převodem na účet advokátky nebo v hotovosti k rukám advokátky. Odměna placena bezhotovostním převodem je splatná do sedmi dnů ode dne vystavení faktury advokátkou. 

Hotové výdaje advokátky související s poskytováním právních služeb nejsou součástí odměny za poskytnuté právní služby. Hotové výdaje je možné zaplatit bezhotovostním převodem na účet advokátky nebo v hotovosti k rukám advokátky. Hotové výdaje placené bezhotovostním převodem jsou  splatné do sedmi dnů ode dne vystavení faktury advokátkou.

Advokátka je oprávněná požadovat zálohu na odměnu za právní služby a hotové výdaje. 

Ceník je platný od 4. dubna 2024.