Advokátka vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenská republika. Studium ukončila v roce 1997 a získala akademický titul “magister”. V roce 2001 Univerzita Karlova v Praze vydala osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace advokátky v České republice ( nostrifikace ).

Advokátka vykonává úspěšně advokátní praxi již 13 let a má rozsáhle znalosti a zkušenosti z oblasti práva.

Profesní životopis advokátky:

  • od 31.12.1997 do 28.2.1998 – právnička u Okresního úřadu v Čadci, Slovenská republika
  • od 1.3.1998 do 31.8.2000 – justiční čekatelka u Okresního soudu v Žilině, Slovenská republika
  • od 1.9.2000 do 31.10.2001 – právnička v Moravia Bance a.s. ( v konkursu ), IČO: 45192855, se sídlem Frýdek-Místek, Palackého 133
  • od 1.11.2001 do 31.5.2002 – advokátní koncipientka u advokáta Mgr. Davida Fiedlera, se sídlem Praha 1, Štěpánská 61
  • od 1.6.2002 do 31.3.2004 – právnička v Moravia Bance a.s. ( v konkursu ), IČO: 45192855, se sídlem Frýdek-Místek, Palackého 133
  • od 1.4.2004 do 31.1.2005 – advokátní koncipientka u advokáta Mgr. Radima Struminského, se sídlem Havířov, Svornosti 2
  • od 1.2.2005 – samostatná advokátka zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory

Obchodní podmínky poskytování právních služeb advokátkou.

První schůzka s advokátkou ( krátke video )