Právní služby

                    
Nemovitosti                             Smlouvy                                     Korporace

 

  • Právo nemovitostí
  • Korporátní právo (obchodní společnosti a družstva)
  • Závazkové právo (smlouvy)
  • Internetové právo
  • Autorské právo
  • Ochrana osobních údajů (GDPR)
  • Směnečné právo
  • Insolvenční právo
  • Pracovní právo
  • Trestní právo