Právní služby

                    
Nemovitosti                             Smlouvy                                     Korporace

 

 • Internetové právo
 • Softwarové právo
 • Korporace
 • Pracovní právo
 • Ochrana osobních údajů ( GDPR )
 • Autorské právo
 • Nemovitosti
 • Směnečné právo
 • Společenství vlastníků jednotek, bytové právo
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Smlouvy